غروب آفتاب

- یک روز چهل و سه بار غروب آفتاب را تماشا کردم!
و کمى بعد گفت:
- خودت که مى‌دانى... وقتى آدم خیلى دلش گرفته باشد از تماشاى غروب لذت مى‌برد.
- پس خدا مى‌داند آن روز چهل و سه غروبه چه‌قدر دلت گرفته بوده.
اما مسافر کوچولو جوابم را نداد.

شازده کوچولو

نوشته آنتوان دو سنت‌اگزوپری
برگردان احمد شاملو

عکس: رضا نجفی

/ 0 نظر / 32 بازدید