بهشت کوچک ایران. . .

جای همه دوستان خالی بود.

 

یه خواهش دوستانه:

اگر قسمت شد یک سری به این منطقه بکر زدید فقط یه کمی به فکر محیط زیست هم باشید تا زیبایی و بکر بودنش از بین نره.

مخلص همتون هم هستم. 

عکسها از : رضا نجفی